Atletizm.org

TÜRKİYE MASTERLER ATLETİZM’ için Arşiv

TÜRKİYE MASTERLER ATLETİZM

06 Haziran 2009 Yazan admin
TÜRKİYE MASTERLER ATLETİZM
PİST ŞAMPİYONASI STATÜSÜ
 
1- Atletizm Federasyonu 2009 faaliyet programında yer alan Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası 11-12 Temmuz 2009 Cumartesi – Pazar tarihlerinde aşağıda belirtilen statüye göre İzmir’ de yapılacaktır.
ŞAMPİYONANIN ORGANİZASYONU:
 1. Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonasının organizasyonunu İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, İzmir Masterler Atletizm Kulübü yapacak ve Türkiye Masterler Atletizm Komitesi organizasyona yardımcı olacaktır.
 2. İzmir Masterler Atletizm Kulübü (İZMAK), Atletizm İl Temsilcisiyle işbirliği yaparak şampiyonaya katılacak atletlere ucuz yatacak yer ve lokantalar sağlamaya çalışacaktır.
SPORCULARIN KATILACAKLARI BRANŞ ADEDİ :
1. Yarışmalara bir atlet, bayrak yarışları hariç en fazla iki yarışmaya katılabilir.
2. Devamlı Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılan master atletler, esas katılacakları iki branşı belirtmek şartı ile istedikleri kadar yarışmaya katılabilirler. Müsabaka dışı katılacakları yarışmalarda tasnife tabi tutulmaz,
madalya verilmez, fakat yaptığı dereceler geçerlidir.
 
KAYIT İŞLEMLERİ:
 
1-26-27-Eylül 2009 tarihinde İzmir’de yapılacak olan 2009 yılı Balkan Veteranlar Atletizm Müsabakalarına hazırlık provası olacak yarışmalarda uygulanacak prosedür:
 
2-Müsabakaya katılacak sporcular kayıtlarını İNTERNETTEN yaptıracaklardır adres (info°izmiratletizmmastres.org.tr—imakizmir°izmiratletizmmasters org.tr.
 
3-. Kulüpler ve sporcular katılacakları branşları, doğum tarih ve yaş grupları ile adı-soyadlarını belirtir listelerini en geç 10 Temmuz 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar ele geçecek şekilde İzmir Masterler Atletizm Kulübü 1379 sok. 57/1 Efes İş hanı (A) Blok K.4–401 35210–Alsancak-İZMİR adresine taahhütlü posta ile veya 0232 446 01 35 Faksa faks çekerek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kayıtlarını zamanında yaptırmayan ve katılım paylarını ödemeyen sporcular şampiyonaya katılamazlar. (İmkân bulunduğu takdirde göğüs numarası yaptırılacağı, katılacak sporcuların branşlarına göre tespit edilecek adede göre madalya yaptırılacağı, diploma, kitapçık bastırılacağı ve yarışma cetvelleri hazırlanacağından master sporcu ve kulüplerin kayıtlarını zamanında yaptırmaları konusuna önem vermeleri hatırlatılır.)
ÖDENECEK KATILIM PAYI :
 1. Her master atlet, Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonasına katılabilmek için 10.-YTL katılım payı öder.
 
KATILIM PAYININ TOPLANMASI:
1. 10-Temmuz 2009 Cuma günü saat 15.00 ten itibaren Halka-pınar Tesislerinde bulunan Sporcu Kamp Merkezinde kayıtları yaptıran sporcu ve kulüplerin yukarıda belirtilen şampiyonaya katılım bedeli olan kişi başı 10.-YTL., para alındı makbuzu karşılığında İzmir Masterler Atletizm Kulübü Başkanlığı tarafından toplanacaktır.
TEKNİK TOPLANTI :
1. 10 Temmuz 2009 Cuma günü saat 17.00 de İzmir Halkapınar Atatürk Stadı Kamp Eğitim Merkezi toplantı salonunda teknik toplantı yapılacaktır. Toplantıda İzmir Atletizm İl Temsilcisi ve Masterler Komitesi Başkanlığın-ca lisans kontrolü yapılacak, lisanssız hiçbir sporcu yarışmalara katılama-yacaktır. Şampiyona hakkında bilgi verilecek, idareci ve atletlere göğüs numarası, program veya kitapçık dağıtılacaktır.
SPORCULARIN YARIŞACAKLARI BRANŞLARDA YARIŞMA KURALLARI :
1. Bir sporcu kayıt yaptırırken belirttiği branşlarda yarışır ve yarışma günlerinde branş değiştiremez.
2. Bir sporcu kayıt yaptırırken iki branştan fazla branş yazdırdığı takdirde baştan belirttiği iki branşı esas alınacaktır.
3. Sporcularda vizeli lisans mecburiyeti vardır.
ÖDÜLLER :
1. Her branş ve yaş guruplarında 1-3‘e kadar derece alan sporculara madalya verilecektir.
2. Bayrak yarışlarına madalya verilmez.
MALİ KONULAR :
1. Atletizm Federasyonu 2009 faaliyet programında yer alan bu şampiyona, çoklu yarışmalarla birlikte yapılacağından, personel ve hakem ücretleri Atletizm Federasyonu bütçesinden karşılanacaktır.
2. Şampiyonaya katılacak master atletlerin her türlü masrafları kendilerine aittir.
3. Madalya yaptırma, kupa ve şilt satın alma, ön program kitapçığının ve diplomaların bastırılması, göğüs numarası bastırılması v.s. masraflar İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından karşılanacaktır.
MASTER SPORCULARIN YAŞ GURUPLARININ TESPİTİ VE KONTROLÜ :
1. Yaş guruplarında ay ve güne bakılmaz.
2. Sporcular nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisini (lisansı varsa gerekli değildir) müsabaka anında yanında bulundurmak, ilgililerce ve hakemler tarafından istendiğinde göstermek mecburiyetindedir.
3. Mahkeme kararı ile yaş tashihi yaptırmış master sporcuların, nüfus cüzdanlarındaki esas ilk doğum tarihi geçerlidir.
4. Kendi yaş gurubundan farklı olarak üst yaş gurubunda yarışan sporcuların derecesi geçerli değildir. Derece ve klasmanı iptal edilir. Madalya verilmez. Almışsa madalya geri alınır. Bir yıl sonra yapılacak Türkiye Masterler Atletizm pist yarışması sonuna kadar master yarışmalara katılamaz. Tekrarı halinde yarışmalara hiç katılamaz.
SAĞLIK SORUNU :
Master Atletler, yarışma anında ve sonrası doğacak her türlü sağlık sorun-larından kendileri sorumludur.
YAŞ GURUPLARI :
Tüm yarışmalarda yaş gurupları uygulanacaktır.
BAYANLAR:
30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 +
(30 yaş = 1979 doğumlu)
ERKEKLER:
35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
(35 yaş= 1974 doğumlu)
YARIŞMA ÇEŞİTLERI:
BAYANLAR-ERKEKLER
BİRİNCİ GÜN : 100m. ,400 m., 1500 m., 5000 m., 80 m. Eng., 100 m. Eng., 110 m. Eng.(E), 4×100 Bayrak, 5000 m. Yürüyüş, UZUN ATLAMA, YÜKSEK ATLAMA, GÜLLE ATMA, CIRIT ATMA,
İKİNCİ GÜN : 200 m.,800 m., 10.000 m., 300 m. Eng.,
400 m. Eng., 2000 m. Eng., 3000 m. Eng. (E),
4×400 Bayrak, SIRIKLA YÜKSEK ATLAMA, ÜÇADIM ATLAMA, DİSK ATMA, ÇEKİÇ ATMA.
YARIŞMALAR HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER:
1. ATMALARDA AĞIRLIKLAR:
Türkiye’de ve Balkanlar’da veteran atletizm yarışmaları bayanlarda 30, erkeklerde 35 yaşta, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında bayanlarda 35, erkeklerde 40 yaşta başlar.
ERKEKLER
YAŞ GURUBU                        GÜLLE               DİSK     ÇEKİÇ        CİRİT
35+40+45                                  7.26 Kg.    2.0 Kg.   7.26 Kg.         800 Gr.
50 + 55                                        6.0    “        1.5    “    6.0     “            700   “
60 + 65                                        5.0 Kg.      1.0 Kg.  5.0 Kg.            600 Gr.
70 + 75                                        4.0    “       1.0    “     4.0   “               500   “
80 +                                              3.0    “       1.0   “     3.0   “               400   “             
BAYANLAR
30+35+40+45                           4.0 Kg.      1.0 Kg.     4.0 Kg.        600 Gr.
50 + 55                                       3.0    “            1.0    “                 3.0    “      500   “
60 +                                            3.0    “            1.0    “                 3.0    “       400 “
 
 
 
2. ENGELLİ KOŞULARIN YÜKSEKLİKLERİ VE
İLK ENGEL ARALARI:
ERKEKLER:
35+45      110   99.1   13.72    9.14    14.02    400    91.4    45.00    35.00    40.00
50+55      100   91.4   13.00    8.50    10.50    400    84.0    45.00    35.00    40.00
60+65      100 84.0   16.00    8.00     12.00    300    76.2    50.00    35.00    40.00
70+75        80   76.2   12.00    7.00    19.00    300    68.6    50.00    35.00    40.00
80 +           80   68.6  12.00    7.00    19.00   
 
BAYANLAR:
30+35      100   84.0   13.00    8.50    10.50    400    76.2    45.00   35.00 40.00
40+45        80   76.2   12.00    8.00    12.00    400    76.2    45.00   35.00    40.00
50+55        80   76.2   12.00    7.00    19.00    300    76.2    50.00   35.00    40.00
60 +          80   68.6   12.00    7.00    19.00    300    68.6    50.00   35.00     40.00
3. STEPPLECHASE + ENGEL
ERKEKLER                 35-55      3000                                  91.4                         79.00                                 62.20
                                        60 +                                     2000                     76.2                        79.00                     62.20
BAYANLAR                 30-55                                  2000                    76.2                         79.00                     62.20
4. YÜKSEK VE SIRIKLA YÜKSEK ATLAMADA YAŞ GURUPLARINA GÖRE ÇITANIN BAŞLANGIÇ YÜKSEKLİĞİ VE ÇITANIN YÜKSELTİLME ŞEKLİ
 
YÜKSEK ATLAMA              SIRIKLA YÜKSEK ATLAMA
ERKEKLER
35-40   1.35 m. YÜKSELTME    5 cm.          2.60 m. YÜKSELTME               20 cm.
45                                       1.30 m.                       “                      5 cm.                   2.50 m.                               “                              20 cm.
50                                       1.25 m.                       “                     5 cm.                     2.40 m.                              “                              20 cm.
55                                       1.20 m.                       “                     5 cm.                     2.30 m.                              “                              10 cm.
60                                       1.10 m.                       “                     5 cm.                     2.10 m.                              “                              10 cm.
65     1.05-1.15-1.20               “                        3 cm.                1.90 m.                              “                              10 cm.
70     1.00-1.05-1.15               “               3 cm.         1.70 m.                               “                              10 cm.
75     0.95-1.00-1.10               “               3 cm.         1.50 m.                               “                              10 cm.
80     0.80-.085-0.90               “               3 cm.
BAYANLAR
30-35   1.20 m. YÜKSELTME 5 cm.                  1.50 m. YÜKSELTME          10 cm.
40                                              1.15 m.                “                   5 cm.                  1.40 m.                   “                              10 cm.
45                                              1.10 m.                “                   5 cm.                  1.40 m.                   “                              10 cm.
50                                              1.05 m.                “                   5 cm.                  1.40 m.                   “                              10 cm.
55                                              1.00 m.                “                   3 cm.                  1.40 m.                   “                              10 cm.
60        0.95 m.                                       “                         3 cm.            1.90 m.                   “                              10 cm.
65        0.90 m.                                       “                         3 cm.            1.70 m.                   “                              10 cm.
UZUN ATLAMA – ÜÇ ADIM ATLAMA BASMA TAHTASI ÖLÇÜSÜ
1 – 2 – 3 – 4 M.         3 – 5 – 7 – 9 M.
 
NOT : Saatlandırılmış yarışma programını; İzmir Atletizm İl Temsilcisi ile Masterler Komitesi Başkanı beraber; iklim, saha ve malzeme durumlarını gözönüne alarak yapacaklar, kitapçık içinde program yer alacak ve ayrıca teknik toplantıda idareci ve atletlere bildirilecektir.

 

MASTERLER ATLETİZM KOMİTESİ BAŞARILAR DİLER 

Popularity: 1% [?]

Designed edit www.hostcu.com.