Atletizm.org

KULÜPLERARASI KROS LİGİ YARIŞMALARINA AİT STATÜ

04 Ocak 2010 Yazan admin

kros3
KULÜPLERARASI KROS LİGİ
YARIŞMALARINA AİT STATÜ
A- GENEL KONULAR:
1- Yarışmalar (1) eleme + (2) kademe, toplam (3) kademe olarak aşağıda belirtilen tarih ve yerlerde yapılacaktır.
16 Ocak 2010
ELEME KADEMESİ (Büyük-Genç)
Atayurt-Silifke/MERSİN
17 Ocak 2010
ELEME KADEMESİ (Yıldız-16 Yaşaltı)
Atayurt-Silifke/MERSİN
28 Şubat 2010
1. KADEME (Tüm Kategoriler)
Pamukkale/DENİZLİ
20 Mart 2010
2. KADEME (FİNAL) (Tüm Kategoriler)
ANTALYA

2- Yarışmaların teknik toplantıları yarışma tarihlerinden bir gün önce yarışmanın organize edileceği ilde; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek toplantı salonunda saat 17:00’ de yapılacaktır. Teknik toplantılara her kulüpten, kulüplerince yetki verilmiş en fazla iki kişi katılabilecektir. (ferdi sporcular için ayrı temsilci katılabilecektir.)
3- Kros ligi statüsünün ekinde ve TAF web sayfasında yayınlanan sporcu kayıt cetveli doldurularak elektronik posta ile (taf-teknikkurul@hotmail.com) adresine 14 Ocak 2010 tarihi mesai saati bitimine kadar yollanarak kayıt yapılacaktır. Kayıtların son kontrolü teknik toplantı sırasında yapılacağından teknik toplantıya katılma zorunluluğu vardır.
4- Kulüpler arası Kros Ligi yarışmaları; IAAF yarışma kuralları, Atletizm Federasyonu Yarışma Yönetmeliği ve bu statüde belirtilen kurallara göre organize edilecektir.
5- Kros liginin eleme yarışması tüm atletizm kulüplerine açık olup, sporcular;
2010 sezonu vizeli kulüp sporcu lisansları ile yarışmaya katılabileceklerdir. Lisansı olmayan veya 2009-2010 sezonu vizesi olmayan sporcular yarışmalara katılamayacaklardır.
6- Kros ligine katılacak kulüpler bayan ve erkek ayrı ayrı olmak üzere;
1 kategoriye katılacak kulüpler 100 YTL,
2-3 kategoriye katılacak kulüpler 200 YTL,
4 kategoriye katılacak kulüpler katılım ücreti olarak  300 YTL belirtilen hesaba yatıracaklardır.
* Katılım Ücretlerini 15 Ocak 2010 tarihi, saat 17.00’ye kadar yatırmayan kulüpler Kros Ligi Yarışmalarına alınmayacaklardır.
7- -Liglere katılım bedelleri, Türkiye İş Bankasının Ankara Şubesi TR 090006400000142005941076 nolu Atletizm Federasyonu hesabına yatırılacaktır.
8- Tüm kademelerde ferdi sporcular yarışabileceklerdir.
9- Eleme kademesi yarışmasında, takımı elenen, ancak kendisi ilk 20 içinde yer alan sporcular isterlerse daha sonraki kademelerde ferdi olarak yarışabilirler. Harcırah için ilk on içinde yer alması gerekmektedir.
10- Eleme kademesi sonrasında lige devam hakkı elde eden takımlardan biri kademelerden herhangi birine katılmadığı veya kademelerden herhangi birinde takımı diskalifiye olarak puanlama sıralamasına giremeyen takım daha sonra yapılan kademelere katılamaz.
11-Yarışmalarda kullanılacak göğüs numaralarını Yarışmaların eleme kademesinin yapılacağı Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce temin edecektir. Parkurun hazırlanması ve organizasyonla ilgili diğer tüm işlemler kademelerin yapılacağı ilin İl Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. Ferdi olarak yarışmalara katılacak sporculara da takımlar için hazırlanan göğüs numaralarından her kademe için ayrıca verilecektir. Ferdi sporcuların göğüs numaralarında (F) harfi bulunacaktır. (F-315)
12- Kros Liginin her kademesinde ve her kategoride Doping Kontrolü yapılacaktır.
B- TEKNİK KONULAR:
1- Eleme yarışması, tüm atletizm kulüplerine açık olup, Büyükler ve Gençler kategorilerinde Bayan ve Erkek takımlarından ilk on iki(12)’ye, Yıldız ve 16 Yaş Altı kategorilerinde Bayan ve Erkeklerde ilk on beş(15)’e giren takımlar; lige ( 1.-2. kademelere) devam etmeye hak kazanacaklardır. (diğer takımlar elenecektir.) Kademelerden herhangi birine iştirak etmeyen kulüp takımları lige devam edemezler.
2- Takımı olmayan veya takım dışında kalan sporcular; tüm kademelerde aşağıda belirtilen kategorilerde ferdi olarak yarışabileceklerdir. Ferdi sporcular, takım sıralaması yapılırken sıralamadan çıkartılacaklardır. (GENEL KONULAR 9. madde dikkate alınarak)
3- Kulüplerarası Kros Liginde:
a) Bayanlarda ve Erkeklerde
Büyük, Genç, kategorilerinde kulüpler en fazla 6 (altı) sporcu ile yarışmalara katılabileceklerdir. Yarışma sonucunda her kulübün ilk 4 sıradaki sporcuları puanlamaya dâhil edilecektir. Puanların eşitliği durumunda, kulüplerinin puanlamaya dâhil edilen 4. sporcusunun geliş sırası dikkate alınacak ve sporcusu sıralamada önde olan, kulüp tasnifinde diğerinin bir üstünde yer alacaktır.
Yıldız ve 16 Yaş Altı kategorilerinde kulüpler en fazla 5 (beş) sporcu ile yarışmalara katılabileceklerdir. Yarışma sonucunda her kulübün ilk 3 (üç) sıradaki sporcuları puanlamaya dâhil edilecektir. Puanların eşitliği durumunda, kulüplerinin puanlamaya dahil edilen 3. sporcusunun geliş sırası dikkate alınacak ve sporcusu sıralamada önde olan, kulüp tasnifinde diğerinin bir üstünde yer alacaktır.
4- Yarışmalar aşağıda belirtilen mesafelerde ve yaş kategorilerinde yapılacaktır.
KATEGORİ
MESAFE
DOĞUM TARİHLERİ
YARIŞABİLECEĞİ ÜST KATEGORİLER
16 YAŞ ALTI BAYANLAR
2000 METRE
1995-1996-1997-1998
YILDIZLAR
16 YAŞ ALTI ERKEKLER
2000 METRE
1995-1996-1997-1998
YILDIZLAR
YILDIZ BAYANLAR
3000 METRE
1993-1994
GENÇ-BÜYÜK
YILDIZ ERKEKLER
4000 METRE
1993-1994
GENÇ-BÜYÜK
GENÇ BAYANLAR
4000 METRE
1991-1992
BÜYÜK
GENÇ ERKEKLER
6000 METRE
1991-1992
BÜYÜK
BÜYÜK BAYANLAR
6000 METRE
1990 VE DAHA BÜYÜKLER
KENDİ KATEGORİSİ
BÜYÜK ERKEKLER
10.000 METRE
1990 VE DAHA BÜYÜKLER
KENDİ KATEGORİSİ

5- Yukarıda belirtilen yaş kategorileri 2010 sezonu için geçerlidir. Sporcuların doğum tarihlerine göre kendi yaş kategorilerinin dışında yarışabilecekleri üst kategoriler yukarıda tabloda son sütunda belirtilmiştir. Ancak, aynı gün yapılan kademe yarışmalarında sporcular, birden fazla kategoride yarışmaya katılamazlar. (Örneğin; bir sporcu yıldızlar kategorisinde yarışmış ise; aynı gün gençler ve büyükler kategorisinde kulübünü temsil edemez. Bu durumda olan sporcular ligin devam eden diğer kademelerinde yukarıda belirtilen üst kategorilerde yarışmazlar. Üst kategoride yarışmış olan bir sporcu bir sonraki kademede kendi kategorisi olan alt kategoride yarışamaz.)(Atletizm Federasyonu yarışma talimatı madde:6)
6- Eleme kademesinde bir sporcu takımı elense dahi birinci gün yarıştığı kategorinin dışında yarışmaların ikinci günü başka bir kategoride yarışamaz. Sporcu ferdi olarak da kendi kategorisi de dâhil, birinci gün yarıştı ise ikinci gün, ikinci gün yarışacak ise birinci gün yarışmalara katılamaz.
7- Ancak, sporcunun yarıştığı kategoride takımı elendi ise, sporcu bir sonraki kademede diğer bir kategoride yarışma hakkına sahip olur. (Eleme kademesi sonrasındaki (1.-2.) kademelerde bu hakkını kullanabilir.)
8- 2010 sezonu Kros Ligi yarışmalarına kulüpler bayan- erkek her yaş kategorisine 1’er takımla katılabileceklerdir.(Aynı yaş kategorisinde aynı kulüp adına A-B takımı olarak iki ayrı takım oluşturulamayacaktır.)
9- Her kulüplü sporcu (ferdi yarışacak sporcular hariç), kendi kulübünü temsil eden aynı tipteki takım formaları ile yarışmalara katılacaktır. Kulübünün formasını giymeyen kulüplü sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Kulüp forması ile yarışmaya katılmadığı tespit edilen, yarışma sırasında formasını çıkaran, göğüs numarasını çıkaran sporcu diskalifiye edilir.
10- Kulüpler, eleme yarışması hariç tutularak; (1.+2. kademeler toplamında) aldıkları puanlara göre sıralanacak olup, büyükler ve gençler kategorisinde birinci olacak bayan- erkek takımlarımız ülkemizi 2011 yılında Avrupa Kulüplerarası Kros Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanacaklardır.
11- Eleme kademesinde Büyükler ve Gençler kategorilerinde Bayan ve Erkek takımlarından ilk on iki(12)’e, Yıldız ve 16 Yaş Altı kategorilerinde Bayan ve Erkeklerde ilk 15’ye girerek lige devam etme hakkını elde eden takım toplam puanlamada sıralamaya girmek için tüm kademelere takım olarak katılmak zorundadır. Ligin herhangi bir kademesine takım olarak katılmayan takım lig sıralamasına dâhil edilmez, ligi bitirmemiş sayılır.
12- Sporcular, yarışma süresince ve ödül kürsüsünde verilen göğüs numaralarını kullanmak zorundadırlar. IAAF’ ın 143.8 nolu kuralı gereği, “yarışmacılar göğüs numaralarını herhangi bir şekilde katlamadan, kesmeden, üzerindeki tüm rakam ve yazıların görülebileceği şekilde takmalıdırlar. Aksi davranan sporcular diskalifiye edilirler ve ödüllerini alamazlar”.
13- Eleme kademesinde sporculara verilen göğüs numaraları kros ligi bitimine kadar sporcunun göğüs numarası olacağından diğer üç kademede de aynı numara kullanılacaktır. Bu nedenle eleme kademesinde verilen göğüs numaralarını kulüp idarecileri ve sporcular daha sonraki her kademede yanlarında bulundurmak zorundadır. Ferdi sporcuların göğüs numaraları her kademede ayrıca verilecektir.
C- MALİ KONULAR:
1- Yarışmalara katılacak kafilelerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alacakları tasdikli kulüp-takım isim listelerini Federasyon Görevlisine (belge düzenleyicisine) vermeleri gerekmektedir. (silinti, kazıntı ve isim ilavesi yapılmış listeler kabul edilmeyecektir. Liste ekteki formatta olacaktır.)
2- Ferdi sporcular tüm kategorilerde (bayan-erkek), bağlı bulundukları İl Müdürlüklerinden aldıkları onaylı listelerini yanında bulunduracak olup, genel tasnifte ilk on (10) girmeleri durumunda harcırah almaya hak kazanacaklardır.
3- Bayan ve Erkeklerde harcırah almayı hak eden takımların ligin her kademesine katılmaları koşulu ile; Bayanlarda ve erkeklerde, Büyükler, Gençler, kategorilerindeki takımların yarışmaya katılan 5’er sporcusuna, Bayanlarda ve erkeklerde; Yıldızlar ve 16 Yaş Altı kategorilerinde takımların yarışmaya katılan 4’er sporcusuna, kanuni harcırahları Atletizm Federasyonu Başkanlığınca ödenecektir.
4– Kros ligine ferdi katılıp Harcırah baraj derecelerini geçemeyen sporcular ile antrenör ve idarecilerin kanuni harcırahları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 07.06.2007 tarih ve 2461 sayılı genelgenin (5). maddesi, (c) bendi doğrultusunda bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin bütçe imkanları dahilinde ( Resmi yarışma sonuçlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri kaydı ile ) ödenebilecektir.
5- Eleme Kademesi yarışmasında tüm kategorilerde ilk (on iki)12’ye giren takımların harcırahları Atletizm Federasyonu Başkanlığınca ödenecektir.
6- Büyükler ve Gençler kategorilerinde Bayan ve Erkek takımlarından eleme kademesinde ilk 12 sırada yer alan takımlar ligin 1. ve 2. kademesine katılabilecek. Ancak, ligin birinci kademesinde ilk on(10) takım içinde yer alan, ligin 2. kademesinde (finalde) ilk sekiz(8) takım içinde yer alan takımlara harcırahları Atletizm Federasyonu Başkanlığınca ödenecektir.
7- Yıldızlar ve 16 yaş altı kategorilerinde Bayan ve Erkek takımlarından eleme kademesinde ilk (on beş)15 sırada yer alan takımlar ligin 1. ve 2. kademesine katılabilecek. Ancak, ligin birinci kademesinde ve ikinci kademesinde (finalde) ilk on iki(12) takım içinde yer alan takımlara harcırahları Atletizm Federasyonu Başkanlığınca ödenecektir
8- (1) takımı harcırah almaya hak kazanan kulübün ; 1 idareci, 1 antrenörüne
(2-3) takımı harcırah almaya hak kazanan kulübün ; 1 idareci, 2 antrenörüne
(4-5) takımı harcırah almaya hak kazanan kulübün   ; 1 idareci, 3 antrenörüne
(6-8) takımı harcırah almaya hak kazanan kulübün   ; 1 idareci, 4 antrenörüne
kanuni harcırahları Atletizm Federasyonu Başkanlığınca ödenecektir.
9- Kros ligine katılmayı hak eden takımdan herhangi biri devam eden kademelerden birine katılmadığında harcırah alma hakkını kaybeder.
10- Yarışmaya iştirak edecek kafilelere, yapılacak otobüs ödemelerinde Federasyonumuzun 02.01.2009 tarih ve 08 sayılı yazı ile illerden istemiş olduğu uygulamadaki en son rayiç bedelleri dikkate alınacaktır
11- Her kademede, yarışmalar bitiminde, kategorilerinde ilk üçe giren bayan-erkek sporcuların madalyaları ile 2. kademe (final yarışması) sonucunda genel toplam puanda kategorilerinde ilk üç sırayı alacak takımlara kupaları Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecektir.
* Statülerde anlaşılmayan bir konu olduğu takdirde aşağıda isim ve telefonları bulunan kişilerden bilgi alınabilir.
Teknik Kurul Başkanı
Muharrem OR Tel: 0532 32615 83 moratlet@hotmail.com
Mesafeler Sorumlusu:
Süleyman ALTINOLUK Tel: 0533 417 71 22
TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Popularity: 1% [?]Yorum Yapın

Designed edit www.hostcu.com.