Atletizm.org

DOPİNG NEDİR? NEDEN YASAKLANMIŞTIR?

DOPİNG NEDEN YASAKLANMIŞTIR?

ilaclar

Sağlık yönünden

Birçok maddenin doping olarak kullanımının sağlığa zararlı yan etkileri vardır. Sportif performansa ise faydalı etkisi ya yoktur veya şüphelidir.

Spor ahlakı yönünden

Sporcuiar kendi yetenek ve güçlerine dayanarak yarıştıklan takdirde eş şanslı olarak yarışmaya katılmış olurlar. Başarı için yapay yollara başvurmak spor kurallarına ve ahlakına aykırıdır, kötü bir davranış örneği oluşturur.

Yasal yönden

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Spor Federasyonları Doping ku!lanımını yasaklamıştır.

YASAK MADDELERI ALANLAR YONETMELIKLERE GÖRE CEZALANDIRILIR.

DOPİNG KONTROLÜ NEDİR?

Doping kontrolu yalnız uluslararası büyük yarışmalarda değil ulusal yarışmalarda, hatta antrenman sırasında dahi habersiz olarak uygulanır hale gelmiştir. Kontroller mevcut yönetmelik esaslarına uyularak yapılır. Yarışmalardan örıce veya sonra; rastgele seçilen sporcudan idrar örnekleri alınır. Örnekler ikiye ayrılır, biri laboratuara gönderilir diğeri kilitli buzdolabında saklanır. Saklanan örnek laboratuarın pozitif sonucuna itiraz olursa kullanılır. Laboratuarda gaz ve likit kromatograflar, spektrometler ve analiz ıçın gereken diğer araçlar kullanılır.

Sporcunun dikkatine:

Sporda başarının yolu ilmi temellere dayanan antrenmanlardan geçer. Yetenek şarttır ama yeterli değildir. Herkes kazanamaz ve aynı kişi her zaman galip gelemez. Her kazananın yanında kaybeden de vardır. Kendisirıi iyi hazırlayan sporcular günün birinde başarıya ulaşırlar. Başarının yolu budur, yapay yola başvurmak değildir.

DOPING KULLANIMI SPORCUYU SAĞLIĞINDAN ONURUNDAN, ERDEMINDEN UZAKLAŞTIRIR.

DOPING NEDİR?

Dopingin eski bir tarifi (Avrupa konseyi)

Organizmaya yabancı bir maddenin hangi yoldan olursa olsun veya fızyolojik maddelerin anormal miktarlarda, anormal bir yolla kişinin sportif performansını yapay olarak ve kural dışı bir şekilde arttırmak için verilmesi veya alınmasıdır.

Dopingin son tarifi (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)

Sportif performansı yapay olarak arttırmak amacı ile yasaklı farmasötik maddelerin alınması, metodların uygulanmasıdır.

Doping aşağıdaki gruplarda toplanır:

* Yasak maddeler:
o Uyarıcılar
o Narkotik analiezikler
o Anabolizan steroidler
o Beta blokerler
o Diüretikler
* Kullanımı sınırlı maddeler:
o Alkol
o Lokal anestezikler
o Kortikosteroidler
* Yasak metodlar:
o Kan dopingi
o Bazı farmakolojik, kimyasal ve fiziksel yöntemler.

Yukarıda bildirilen doping maddelerinin alınması veya metodlar uygulanması suçtur.

Popularity: unranked [?]

Designed edit www.hostcu.com.